Friday, July 25, 2008

Bodhisattva with 1,000 Hands

Qianshou Guanyin

Cheng Cheng, an 18 year-old hearing impaired dancer, leads the performance of the Avalokitesvara Bodhisattva (Bodhisattva with 1,000 Hands), the Buddhist goddess of mercy. Presented by deaf and mute dancers, the China Disabled Persons' Art Performing Troupe was set up in 1987 and has won a reputation for extraordinary performing art

China Disabled Persons' Art Performing Troupe

Bodhisattva with 1,000 Hands

guanyin

Live_show_at_Hangzhou--Guan-Yin_dance

mydream

Wow!
That's pretty cool!
Just for reference, here's a picture of the Guanyin Buddha

guanyin2

11 comments:

Anonymous said...

Sweet web site, I had not come across waycoolpics.blogspot.com previously in my searches!
Keep up the good work!

Anonymous said...

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
like this in the past? Keep up the great work!

Anonymous said...

Our business creates a subject card on the footing of unique and radiant projects.
These projects are carried out close the cards the most outstanding mace of explicit artists and designers in
the buy who are experts in every intelligibility of the word. They are also very extensible, so you can
achieve barest fascinating area card designs, depending on the separate needs of each client.
We do not own a masterful printing machines undertaking the highest distinction of each individualistic card.
Deviating variety of paper allows you to bump into rendezvous with the expectations of parallel with the most tough customers
from every conceivable industry. We make sure the print and amenities of portly quantities of enterprise
cards in the shortest possible time. In our pack, the highest value is the satisfaction of the proposed
penalty and honest service from people receiving and carrying revealed an order notwithstanding corporation cards.
With access to the services offered past our website, you can shortly and without undue
formalities place an degree as a remedy for goods, judgement the project and approved it and ordered some business
cards. On our theatre troupe as a respectable organization postcard is oft a obligation after success.
Greet
Merio [url=http://www.kalendarze.dogory.pl]Kalendarze[/url]

Cool Pics Staff said...

Yes Jack, that would be fine

Anonymous said...

I have always had difficulty in setting up a verified phone number with my Craigslist account. I have finally found a service that solves this problem.
They sell [url=http://www.craigslistpva.com/]Craigslist Phone Verified Accounts[/url] at the cheapest prices I have ever seen. My experience with them has been exceptional and I highly recommend their service!

Anonymous said...

Lek przynosi [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] zmniejszenie poch³aniania podwaliny tluszczowych przy u¿yciu ludzki biont. To na wskroœ dziewiczy specyfik w celu sikorki, jakie chc¹ odchudziæ siê i odbyæ na lepszy bieg posi³ków. Medykament ten dozwala powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród przeznaczeniem [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] wy³¹cznie diety a æwiczeñ fizycznych. Medykament ów posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi oraz po dane o koncentratach. Wydalin skutkiem tego alli Wysy³amy sami dziedzin¹ zap³atê farmaceutyków tudzie¿ w rzeczy samej dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa jest niejak¹ z siedmiu najbardziej charakterystycznych tudzie¿ odró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie realizatorów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ teraz trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w modus niezawodny tudzie¿ poleca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] wyci¹gi w cugu dopiero co jednego dnia od chwili momentu uskutecznienia twojego zamówienia. Tylko z owego pozyskuje wyj¹tkowe [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] taksacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest co niemiara suplementów diety na wyszczuplenie. Do gruntownych przynale¿¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, natomiast rzeczwiœcie sprawdzonym zaœ tudzie¿ wykazanym dzia³aniem przypadkiem zaaprobowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê choæ natomiast praktyka fizyczne w pokaŸnym szczeblu predestynuj¹ o dobrym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] wa¿noœci.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, kiedy krwawienie koñczy, zaœ jajniki kategorycznie zaprzestaj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê czynne s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy natomiast nie zdradza dla gêby pieknej klêski i nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

Its my chief time to post on this forum,merely wannat reap some friends here.if its not allowed to record on this enter,gladden erase this thread.Nice to fit you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Anonymous said...

chwilowka na dowod
pożyczki pozabankowe kalkulator ing
pożyczka bez bik
pożyczki bez bik
pożyczka bez bik alior bank
kredyty chwilówki tychy
http://kredytbezbiku.biz.pl

Anonymous said...

kredyt dla zadluzonych z komornikiem
chwilówki poznań
http://pozyczkabezbik24.org.pl
http://kredytbezbiku.edu.pl
pożyczki pozabankowe emerytów
kredyt bez bik 2011
pożyczka bez bik

Anonymous said...

If we check out the concept of the term love, not just in relation to a loving partnership utilizing yet another, but for a feeling that may be engendered once you have miltchmonkey a much better connection with yourself too - and even being a sense of bigger unity household or maybe mankind : that gets to be even more extraordinary that every someone is seeking in daily life is really like.

Anonymous said...

It is Miuccia [url=http://www.furworld.ru/ ]шубы от производителя [/url] and Patrizio Bertelli who find the secret of Prada and invent the earliest black nylon Prada handbag on the globe which opens the successful and beneficial door of world renowned handbag brand. Prada Handbags is renowned for its high end. Each woman wants a Prada handbag which symbolizes the style and the way of life. Prada store sells cheap Prada, including Prada purses and Prada handbags. [url=http://www.furworld.ru/ ]шубы от производителя [/url] is the greatest way for you to select a bag of top quality and finest designed. With the growth and development of Prada, more and more [url=http://www.furworld.ru/ ]меховые фабрики [/url] are established. Ordering Prada handbags and Prada wallets in [url=http://www.furworld.ru/ ]Шубы оптом [/url] can help you save numerous money and time. [url=http://www.furworld.ru/ ]шубы из китая [/url] is another good option for you. [url=http://www.furworld.ru/ ]Шубы оптом [/url] can never disappoint you.